Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja 20.04 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna

Data opublikowania: 05 maja, 2020

Aktualizacja 20.04 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna w źródle wersji detalicznych. Wydanie 20.04 systemu operacyjnego Azure Sphere zawiera nowe funkcje do obsługi sieci EAP-TLS i zarządzania certyfikatami. Jeden zestaw SDK systemu Windows obsługuje teraz zarówno program Visual Studio, jak i Visual Studio Code. Dodatkowe zmiany w zestawie SDK 20.04 upraszczają konfigurowanie narzędzia CMake w celu tworzenia aplikacji na wszystkich platformach. Ta wersja zawiera też ulepszenia zapewniające bardziej trwałą infrastrukturę.

Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w wersji 20.04, zobacz nasz wpis w blogu dotyczącym Internetu rzeczy w społeczności technicznej firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o źródłach danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere i konfigurowaniu grupy urządzeń na potrzeby ewaluacji, zobacz Źródła danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere.

W razie problemów powiadom nas za pośrednictwem menedżera konta firmy Microsoft ds. technicznych, abyśmy mogli te problemy rozwiązać. Inżynierowie firmy Microsoft i specjaliści ze społeczności usługi Azure Sphere będą też odpowiadać na pytania związane z produktami na naszym forum MSDN i odpowiadać na pytania w zakresie tworzenia aplikacji w witrynie Stack Overflow

  • Azure Sphere
  • Operating System
  • SDK and Tools

Powiązane produkty