Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 45 — marzec 2020 r.

Data opublikowania: 06 marca, 2020

Ta aktualizacja udostępnia poprawki błędów i linki do pobrania najnowszych wersji następujących składników usługi Azure Site Recovery:

  • Agent Site Recovery Mobility i Site Recovery Unified Setup (oba składniki w wersji 9.32.5487.1) dla maszyn z systemami Windows Server, CentOS i Ubuntu. Są one używane w przypadku replikacji maszyn wirtualnych platformy Azure oraz replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure. 
  • Szablon OVF serwera konfiguracji usługi Site Recovery (wersja 5.1.5400.0). Jest używany w przypadku replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure. 
  • Dostawca usługi Site Recovery (wersja 5.1.5400.0). Jest używany w przypadku replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure. 
  • Agent usługi Recovery Services (wersja 2.0.9165.0). Jest używany w przypadku replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Dowiedz się więcej i uzyskaj linki do pobrania.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty