Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 43 (styczeń 2020 r.)

Data opublikowania: 08 stycznia, 2020

Ta aktualizacja udostępnia poprawki błędów najnowszych wersji następujących składników usługi Azure Site Recovery:

  • Agent Site Recovery Mobility i Site Recovery Unified Setup (oba składniki w wersji 9.31.5449.1) dla maszyn z systemami Windows Server, CentOS i Ubuntu. Używane w przypadku replikacji maszyn wirtualnych platformy Azure oraz replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Szablon OVF serwera konfiguracji usługi Site Recovery (wersja 5.1.5300.0). Używany w przypadku replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Dostawca usługi Site Recovery (wersja 5.1.5300.0). Używany w przypadku replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.
  • Agent usługi Recovery Services (wersja 2.0.9165.0). Używany w przypadku replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Dowiedz się więcej i uzyskaj linki do pobrania >

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty