Aktualizacja usługi Azure Security Center — wrzesień 2018

Opublikowano: wtorek, 16 października 2018

Target availability: Q3 2018

Następujące nowe funkcje usługi Azure Security Center są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej:

Funkcje w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej:

Related feedback