Aktualizacja usługi Azure Security Center — wrzesień 2018

Opublikowano: wtorek, 16 października 2018

Dostępność docelowa: Q3 2018

Następujące nowe funkcje usługi Azure Security Center są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej:

Funkcje w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej:

  • Security Center
  • Features
  • Services