Usługa Azure Security Center obsługuje teraz zestawy skalowania maszyn wirtualnych

Opublikowano: wtorek, 2 kwietnia 2019

Usługa Security Center może teraz chronić Twoje zestawy skalowania maszyn wirtualnych.  Za pomocą zaawansowanych możliwości wykrywania zagrożeń usługi Security Center możesz łatwo monitorować poziom bezpieczeństwa w celu ograniczenia luk w zabezpieczeniach i zwiększenia ich ogólnego bezpieczeństwa.

Usługa Security Center automatycznie wykrywa Twoje zestawy skalowania maszyn wirtualnych i zaleca zainstalowanie agenta monitorowania, aby uzyskać lepsze oceny bezpieczeństwa i umożliwić wykrywanie zagrożeń oparte na zdarzeniach.

Przeczytaj o nowych możliwościach

Dowiedz się więcej

  • Security Center
  • Security