TERAZ DOSTĘPNE

Nowy agent analizy dla systemu Linux w usłudze Azure Security Center

Updated: 11 lipca, 2019

Obecnie rozpoczyna się wprowadzanie nowego agenta analizy systemu Linux na platformie Azure w usłudze Azure Security Center. Ta wersja znacząco ulepsza dołączanie serwerów i maszyn wirtualnych z systemem Linux do usługi Security Center. Kiedy wprowadzanie agenta się zakończy, lista wersji systemu Linux obsługiwanych przez usługę Azure Security Center zostanie dopasowana do wersji obsługiwanych przez agenta usługi Azure Log Analytics.

  • Security Center
  • Features
  • Services
  • Security

Related Products