Ulepszona integracja usługi Azure Security Center z usługą Azure Advisor jest już dostępna

Opublikowano: środa, 12 czerwca 2019

Możesz teraz wyświetlić szczegółowe podsumowanie rekomendacji dotyczących zabezpieczeń i podsumowanie alertów zabezpieczeń w usłudze Azure Advisor.
Możesz też korzystać z rekomendacji dotyczących zabezpieczeń bezpośrednio w interfejsie API usłudze Azure Advisor i generować za pomocą tej usługi raporty PDF i CSV.
 

Related feedback