Azure Security Center — zaawansowane wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im

Opublikowano: wtorek, 20 lutego 2018

Usługa Azure Security Center pomaga zapobiegać zagrożeniom, wykrywać je i reagować na nie, zapewniając lepszy wgląd w zabezpieczenia wdrożeń platformy Azure i kontrolę nad nimi. Wdrażanie i konfigurowanie mechanizmów kontroli od firmy Microsoft i jej partnerów oraz zarządzanie nimi pozwala szybko wyświetlać stan zabezpieczeń zasobów platformy Azure oraz ustawiać dla nich zasady zabezpieczeń. Usługa Security Center łączy informacje o globalnych zagrożeniach z działaniami zaobserwowanymi w Twoich wdrożeniach platformy Azure, ułatwiając dostrzeganie realnych zagrożeń przy mniejszej liczbie fałszywych alarmów. Wspomaga wykrywanie zaawansowanych zagrożeń przy użyciu wykrywania na podstawie analizy oraz udostępnia rozbudowany wgląd w ogólny poziom zabezpieczeń dzięki eksportowaniu dzienników zabezpieczeń do istniejącego rozwiązania SIEM. Usługa Security Center dostarcza alerty zabezpieczeń uporządkowane według priorytetów, dzięki czemu otrzymujesz i śledzisz najważniejsze informacje. Dane śledcze ułatwiają badanie incydentów oraz dostarczają wytyczne dotyczące adekwatnej reakcji i odzyskiwania.

Dowiedz się więcej o zaletach usługi Security Center

Dowiedz się więcej o alertach kontekstowych wspomagających badanie zagrożeń w usłudze Security Center.

 

Related feedback