Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Resource Graph w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure Resource Graph (obecnie w wersji zapoznawczej) umożliwia szybką eksplorację zasobów w celu efektywnego zarządzania nimi.

Usługa Azure Resource Graph umożliwia:

  • Eksplorowanie wszystkich zasobów za pośrednictwem witryny Azure Portal, programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia.
  • Wykonywanie zaawansowanych zapytań.
  • Analizowanie wszystkich właściwości zasobów.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Resource Graph
  • Services

Powiązane produkty