Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ceny za godziny usługi Azure Red Hat OpenShift

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Od dzisiaj klienci mogą aprowizować klastry usługi Azure Red Hat OpenShift bez konieczności kupowania wystąpień zarezerwowanych dla swoich węzłów aplikacji.

Węzły główne, węzły infrastruktury i węzły aplikacji działają w ramach usługi Azure Virtual Machines i są rozliczane zgodnie z cennikiem maszyn wirtualnych z systemem Linux. Zasoby obliczeniowe, sieci i magazynu użyte przez klaster są rozliczane zgodne z użyciem. W dodatku do kosztów usług obliczeniowych i infrastruktury, węzłów aplikacji dotyczy dodatkowy koszt dotyczący składnika licencji oprogramowania OpenShift. Jest on rozliczany w zależności od liczby węzłów aplikacji i typu wystąpienia.

Wszystkie standardowe opcje zakupu obowiązujące na platformie Azure, w tym rezerwacje i zobowiązania pieniężne, mogą być stosowane na platformie Azure Red Hat OpenShift oraz względem zasobów dotyczących maszyn wirtualnych, sieci i magazynu, które są wykorzystywane przez klaster.

Cennik usługi Azure Red Hat OpenShift

  • Azure Red Hat OpenShift
  • Services

Powiązane produkty