Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Kopie zapasowe baz danych Azure PostgreSQL z długoterminowym przechowywaniem

Data opublikowania: 02 lutego, 2022

Azure Backup for PostgreSQL to elastyczne rozwiązanie o zerowej infrastrukturze, które nie wymaga wdrażania infrastruktury kopii zapasowych, agentów czy kont magazynu ani zarządzania nimi, jednocześnie zapewniając proste i spójne środowisko do centralnego zarządzania kopiami zapasowymi i monitorowania ichRozwiązanie Azure Backup for PostgreSQL jest dostępne w tych regionach i dla tych wdrożeń.

Wcześniej, w wersji zapoznawczej, wysłuchaliśmy opinii użytkowników i wprowadziliśmy nowy model uwierzytelniania oparty na magazynie kluczy, który będzie od teraz preferowanym modelem. Ponadto obsługujemy archiwizowanie długoterminowych kopii zapasowych w celu zoptymalizowania kosztów magazynowania. 

 

AzureBackupForPostGreSQLServer

 

Dodatkowe zasoby:
Macierz obsługi
Omówienie rozwiązania
Często zadawane pytania
Rozwiązywanie problemów z kopiami zapasowymi
Obsługa automatyzacji

  • Azure Backup
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Services