Aktualizacja witryny Azure Portal z lutego 2019 r.

Opublikowano: wtorek, 5 lutego 2019

W lutym 2019 r. wprowadzono następujące aktualizacje w witrynie Azure Portal:

IAAS/Compute

  • Dodanie nowej maszyny wirtualnej bezpośrednio do usługi Application Gateway lub Load Balancer
  • Migracja klasycznych maszyn wirtualnych do usługi Azure Resource Manager
  • Resetowanie hasła zestawu skalowania maszyn wirtualnych

Powłoka/podstawy zasobów

  • Eksportowanie w postaci pliku CSV dla wszystkich zasobów i grupy zasobów
  • Zmiany układu właściwości podstawowych na stronach przeglądu

Site Recovery

  • Aktualizacje interfejsu użytkownika usługi Azure Site Recovery

Inne

  • Aktualizacje usługi Microsoft Intune

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu.

Related feedback