Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje usługi Azure Notification Hubs dla systemu iOS 13

Data opublikowania: 21 października, 2019

Niedawno firma Apple zaktualizowała swoją publiczną usługę Push w sposób, który wywiera wpływ na klientów usługi Azure Notification Hubs. Dowiedz się więcej na temat wpływu tych zmian na usługę Azure Notification Hubs.  W szczególności firma Apple wymaga teraz, aby deweloperzy identyfikowali powiadomienia jako alert lub powiadomienia w tle przy użyciu nowego nagłówka „apns-push-type” w interfejsie API APNS

Zgodnie z dokumentacją firmy Apple: „Wartość tego nagłówka musi dokładnie odzwierciedlać zawartość ładunku powiadomienia. W razie niezgodności lub braku nagłówka w wymaganych systemach usługa APNs może zwrócić błąd, opóźnić dostarczenie powiadomienia lub w całości je odrzucić”. 

Teraz deweloperzy muszą ustawiać ten nagłówek w swoich aplikacjach, które wysyłają powiadomienia przez usługę Azure Notification Hubs. Z powodu ograniczeń technicznych klienci muszą używać uwierzytelniania opartego na tokenach dla poświadczeń usługi APNS z żądaniami zawierającymi ten atrybut. Jeśli używasz uwierzytelniania opartego na certyfikacie dla poświadczeń usługi APNS, musisz przełączyć się na używanie uwierzytelniania opartego na tokenach. 

Aby ułatwić to przejście, gdy usługa Azure Notification Hubs wykryje powiadomienie bez ustawionego nagłówka apns-push-type, usługa wywnioskuje typ powiadomienia push z żądania powiadomienia i automatycznie ustawi wartość. Pamiętaj, że musisz skonfigurować usługę Azure Notification Hubs na potrzeby używania uwierzytelniania opartego na tokenach, aby ustawić wymagany nagłówek. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Uwierzytelnianie oparte na tokenach (HTTP/2) dla usługi APNS

Kolejna drobna zmiana, która jednak wymaga zmiany w aplikacji zaplecza wysyłającej powiadomienia, to wymóg, że dla powiadomień w tle nagłówek apns-priority musi być ustawiony na wartość 5. Wiele aplikacji ustawia nagłówek apns-priority na wartość 10 (wskazujący natychmiastowe dostarczanie) lub nie ustawia go i pobiera wartość domyślną, która również wynosi 10. Nie jest to już dozwolone dla powiadomień w tle, więc należy ustawić wartość dla każdego żądania, ponieważ firma Apple nie będzie dostarczać powiadomień w tle, gdy będzie brakować tej wartości. 

Przez lata deweloperzy systemu iOS używali atrybutu opisu dla danych deviceToken wysyłanych do delegata tokenu push w celu wyodrębnienia tokenu push używanego przez aplikację zaplecza do wysyłania powiadomień na urządzenie. Wraz z zestawem narzędzi Xcode 11 ten atrybut opisu zmieniono na inny format. Istniejący kod używany przez deweloperów w tym celu od teraz nie działa. Zaktualizowaliśmy zestaw SDK usługi Azure Notification Hubs w celu uwzględnienia tej zmiany. Zaktualizuj zestaw SDK używany przez aplikacje do wersji 2.0.4 lub nowszej zestawu Azure Notification Hubs iOS SDK

  • Notification Hubs
  • Features

Powiązane produkty