Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje usługi Azure Monitor

Data opublikowania: 25 września, 2017

Z poziomu usługi Azure Monitor możliwe będzie natychmiastowe uzyskanie raportu dotyczącego kondycji i wydajności usług platformy Azure w całym środowisku. W usłudze Azure Monitor dostępny będzie ujednolicony widok pulpitu nawigacyjnego dotyczący analizy i istotnych problemów związanych z aplikacjami, infrastrukturą oraz sieciami. Widok ten będzie także stanowił punkt początkowy na potrzeby nawigacji i dołączania dla różnych usług monitorowania na platformie Azure. Za pomocą nowego języka zapytań interaktywnych oraz korelacji między zasobami usługi Azure Monitor i Azure Log Analytics będą mocniej zintegrowane, co zapewni jeszcze bardziej zaawansowaną analizę oraz szczegółowe informacje.

Na potrzeby usługi Azure Monitor została również wydana publiczna wersja zapoznawcza całkowicie zmienionego środowiska eksploracji metryk, które będzie obsługiwać renderowanie wykresów dla metryk wielowymiarowych i bezwymiarowych. Możliwe będzie wykreślanie wykresów nakładających się na metryki na podstawie różnego typu zasobów, wielu grup zasobów i subskrypcji. Eksplorator metryk będzie umożliwiał jednoczesne wyświetlanie wielu wykresów i wizualne korelowanie trendów, wzrostów i spadków wartości metryk. W przypadku zasobów obsługujących metryki wielowymiarowe (na przykład zasoby usługi Application Insights lub Storage) możliwe będzie stosowanie filtrów względem żądanych kombinacji wymiarów lub wartości oraz dodawanie grupowania w celu wyświetlania wierszy dla poszczególnych wartości wymiarów.

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty