Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dzienniki usługi Azure Monitor — ogólna dostępność interfejsów API REST usługi Log Analytics

Data opublikowania: 27 sierpnia, 2020

Nowa wersja interfejsów API REST usługi Log Analytics (2020-08-01) dla dostawcy zasobów OperationalInsights jest ogólnie dostępna.

Ta wersja obsługuje nowe funkcje, takie jak klucze zarządzane przez klienta (CMK), korzystanie z własnego magazynu (BYOS) i konsoliduje funkcje wszystkich wcześniejszych wersji, w tym: 2015-03-20, 2015-11-01-preview, 2017-04-26-preview i 2020-03-01-preview która została ogłoszona w czerwcu 2020 r.

 

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • SDK and Tools

Powiązane produkty