Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Dzienniki usługi Azure Monitor obsługują teraz strefy dostępności w regionach Kanada Środkowa, Francja Środkowa i Japonia Wschodnia

Data opublikowania: 02 marca, 2023

Obsługa stref dostępności przez dzienniki usługi Azure Monitor jest coraz szersza. Do już obsługiwanych regionów, Wschodnie stany USA 2 i Zachodnie stany USA 2, dodano trzy nowe: Kanada Środkowa, Francja Środkowa i Japonia Wschodnia.

Strefy dostępności platformy Azure dają ochronę przed awariami centrów danych przez zapewnienie nadmiarowości wewnątrz regionu między centrami danych w oddzielnych strefach, z których każda ma własną, niezależną infrastrukturę.

Obsługa stref dostępności w regionach Kanada Środkowa, Francja Środkowa i Japonia Wschodnia sprawia, że procesy usług w tych regionach są odporniejsze na awarie centrów danych. Aby mieć pewność, że dane będą bezpieczne i dostępne w przypadku awarii centrum danych, połącz swój obszar roboczy z dedykowanym klastrem korzystającym ze stref dostępności (opcja ta jest teraz domyślnie włączona w regionach obsługujących strefy dostępności).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Strefy dostępności w usłudze Azure Monitor.

  • Features
  • Regions & Datacenters