Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Monitor dla usługi Azure Virtual Machines jest teraz dostępna w dodatkowych regionach

Data opublikowania: 18 września, 2019

Usługa Azure Monitor dla usługi Azure Virtual Machines jest teraz dostępna w regionach Japonia Wschodnia, Europa Północna i Wschodnie stany USA 2. 

Usługa Monitor dla usługi Virtual Machines monitoruje i analizuje wydajność i kondycję maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux hostowanych na platformie Azure, lokalnie lub u innego dostawcy usług w chmurze.

Dowiedz się więcej o usłudze Monitor dla usługi Virtual Machines >

  • Azure Monitor
  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Service Fabric
  • Regions & Datacenters