W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor — aktualizacje analizy zmian aplikacji

Zaktualizowano: 04 listopada, 2019

Analizę zmian aplikacji wprowadzono w celu udostępnienia scentralizowanego widoku i możliwości analizowania zmian w różnych warstwach aplikacji internetowej. Od tamtego czasu funkcja ta została znacznie rozszerzona. Analizę zmian aplikacji można teraz włączać na poziomie planu usługi App Service — nie trzeba tego robić dla poszczególnych aplikacji internetowych. Dzięki temu skalowanie jest łatwiejsze. Poszerzyliśmy również obsługę — w menedżerze zasobów można teraz wyświetlić zmiany dla dowolnego zasobu. Rozbudowaliśmy diagnostykę w typowych scenariuszach, takich jak maszyny wirtualne + sieć wirtualna, serwer SQL i magazyn. Dodaliśmy analizę wpływu, która pozwala sprawdzić, jaki wpływ na niższym poziomie może mieć zmiana wprowadzona w porcie lub pliku. Udoskonaliliśmy również interfejs użytkownika — dodaliśmy nowy zestaw opcji domyślnych i usprawniliśmy filtry ułatwiające eliminację szumu.

Daj znać, co myślisz — stale uwzględniamy opinie i sugestie użytkowników.

Dowiedz się więcej o analizie zmian aplikacji.

 

  • Azure Monitor
  • Features

Related Products