Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Machine Learning — nowości z konferencji Build 2020

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Usługa Microsoft Azure Machine Learning daje deweloperom i analitykom danych możliwości klasy korporacyjnej umożliwiające przyspieszenie cyklu życia uczenia maszynowego. Podczas konferencji Microsoft Build 2020 ogłosiliśmy kilka ulepszeń usługi Azure Machine Learning w następujących obszarach:

Ulepszony notes w wersji zapoznawczej: Nowe możliwości tworzenia, edytowania i współpracy ułatwiają pracę zdalną i udostępnianie na potrzeby zespołów ds. nauki o danych, a notes jest w pełni zgodny z oprogramowaniem Jupyter. Technologia IntelliSense umożliwia wspólne edytowanie w czasie rzeczywistym (dostępne wkrótce), co pozwala na bezproblemową zdalną współpracę, stosowanie kontrolek wbudowanych i przełączanie jądra w językach Python i R.

Pomoc techniczna dla nauki popartej nagradzaniem dostępna w wersji zapoznawczej: umożliwia analitykom danych trenowanie agentów wchodzących w interakcje ze światem rzeczywistym, takich jak systemy kontroli i postacie w grach. Usługa Azure Machine Learning upraszcza uruchamianie zadań nauki popartej nagradzaniem w dowolnej skali na zdalnych klastrach obliczeniowych, w tym śledzenie wyników eksperymentów za pomocą oprogramowania Tensorboard i interfejsu użytkownika programu Azure Machine Learning Studio.

Etykietowanie danych w wersji zapoznawczej: ta funkcja udostępnia centralne miejsce do tworzenia i monitorowania projektów etykietowania oraz zarządzania nimi. Nowa funkcja etykietowania wspomaganego przez uczenie maszynowe ułatwia przyspieszenie zadania etykietowania i jest dostępna na potrzeby klasyfikacji obrazów (wiele klas lub wiele etykiet) i zadań wykrywania obiektów.

Usługa Azure Private Link umożliwiająca izolację sieci dostępna w wersji zapoznawczej: obejmuje obsługę usługi Azure Virtual Networks, dedykowanych hostów obliczeniowych i kluczy zarządzanych przez klienta na potrzeby szyfrowania podczas przesyłania i przechowywania. Dodatkowo włączamy usługę Private Link na potrzeby izolacji sieci.

Integracja z usługą Azure Cognitive Search w wersji zapoznawczej: Korzystając z usługi Azure Machine Learning, deweloperzy mogą dostarczać niestandardowe rozwiązania do wyszukiwania przez trenowanie i wdrażanie modeli, bezproblemowo integrując punkty końcowe w zestaw umiejętności usługi Azure Cognitive Search.

Odpowiedzialne uczenie maszynowe: We współpracy z komitetem Aether i jego grupami roboczymi przenosimy najnowsze osiągnięcia dotyczące odpowiedzialnej sztucznej inteligencji na platformę Azure. Nowe możliwości odpowiedzialnego uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning i nasze zestawy narzędzi open source umożliwiają analitykom danych i deweloperom zrozumienie, ochronę i kontrolę danych i modeli uczenia maszynowego. Zapoznaj się z ogłoszeniami dotyczącymi odpowiedzialnego uczenia maszynowego z konferencji Build.

Przeczytaj wszystkie ogłoszenia dotyczące usługi Azure Machine Learning z konferencji Build 2020 tutaj

  • Azure Machine Learning
  • Services

Powiązane produkty