Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Uaktualnienie środowiska uruchomieniowego języka U-SQL w usłudze Azure Data Lake Analytics

Data opublikowania: 06 listopada, 2019

Środowisko uruchomieniowe języka U-SQL usługi Azure Data Lake Analytics jest uaktualniane z programu .NET Framework 4.5.2 do programu .NET Framework 4.7.2. Ta zmiana niesie ze sobą niewielkie ryzyko wprowadzenia zmian powodujących niezgodność, jeśli kod języka U-SQL używa niestandardowych zestawów korzystających z bibliotek .NET.

Dowiedz się, jak sprawdzić, czy wystąpią problemy ze zgodnością z poprzednimi wersjami

  • Data Lake Analytics
  • Services

Powiązane produkty