Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Cost Management w witrynie Azure Portal — wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure Cost Management jest dostępna w witrynie Azure Portal i obecnie jest w wersji zapoznawczej. Teraz jest ona włączona domyślnie, oferuje większą wydajność i jest w pełni zintegrowana z platformą Azure.

Zadania obsługiwane przez usługę Azure Cost Management:

  • Analizowanie kosztów
  • Tworzenie budżetów
  • Tworzenie alertów
  • Korzystanie z rekomendacji
  • Korzystanie z tagów zasobów

Dowiedz się więcej.

  • Microsoft Cost Management
  • Microsoft Azure Portal
  • Services