Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Cosmos DB będzie obsługiwała interfejsy API tabel i grafów

Data opublikowania: 11 maja, 2017

Usługa Azure Cosmos DB to globalnie dystrybuowana, wielomodelowa baza danych firmy Microsoft. Choć usługa DocumentDB będzie nadal dostępna jako interfejs API, usługa Cosmos DB będzie również obsługiwała interfejsy API dokumentów (MongoDB), klucze i wartości (tabele) oraz interfejsy API programu Graph (Gremlin). Dzięki wersji zapoznawczej interfejsu API tabel możesz skorzystać z funkcji Premium, np. indeksowania, niskich opóźnień i dystrybucji globalnej za pomocą zestawów SDK usługi Azure Table Storage. Przy użyciu wersji zapoznawczej interfejsu API programu Graph możesz przechowywać ogromne grafy i wydajnie je przeglądać dzięki otwartemu standardowi Gremlin. Za korzystanie z interfejsu API Gremlin w wersji zapoznawczej nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty. Interfejsy API usług DocumentDB i MongoDB będą wkrótce ogólnie dostępne.

Przeczytaj więcej w ramach tego wprowadzenia do usługi Azure Cosmos DB.

  • Features