Pomiń nawigację

Interfejs API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB

czwartek, 8 lutego 2018

Interfejs API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB to pierwsza baza danych w chmurze, która zapewnia funkcjonalność wykresów w rozproszonej globalnie usłudze zarządzanej. Umożliwia to użytkownikom eksplorowanie nowych sposobów używania danych przy użyciu języka Gremlin, a jednocześnie korzystanie z globalnej dystrybucji, elastycznej skalowalności magazynu i przepływności, gwarantowanych małych opóźnień, modeli spójności oraz gotowych do użytku w przedsiębiorstwach umów SLA usługi Azure Cosmos DB.

Najnowsza wersja zapewnia lepszą wydajność i skrócenie opóźnień w przypadku używania łączników Gremlin innych producentów, obsługę platform Python i PHP oraz wersję zapoznawczą biblioteki .NET do wykonywania operacji importu zbiorczego.

Dowiedz się więcej o interfejsie API programu Graph w usłudze Azure Cosmos DB.

 

Related feedback