Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje środowiska deweloperów usługi Azure Cosmos DB są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

W usłudze Azure Cosmos DB wprowadzono kilka nowych funkcji zestawu .NET SDK w celu poprawienia komfortu pracy deweloperów pracujących z usługą Azure Cosmos DB. W zestawie .NET V3 SDK deweloperzy mogą teraz używać nowej funkcji wsadowej do wykonywania transakcyjnych partii operacji na jednym kluczu partycji w ich danych usługi Azure Cosmos DB, co wcześniej wymagało procedury składowanej. Deweloperzy mogą też korzystać z nowej obsługi operacji zbiorczych w celu optymalizacji użycia zaaprowizowanej przepływności (RU/s) na potrzeby importowania danych lub operacji o dużej równoległości.

Dowiedz się więcej o obsłudze operacji zbiorczych

Dowiedz się więcej o transakcyjnych partiach operacji

Dowiedz się więcej o zestawie .NET V3 SDK

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty