Azure Cosmos DB: Change Feed Processor NuGet package now available

28 lipca 2017

The Azure Cosmos DB Change Feed API, introduced in May 2017, provides a list of new and updated documents in a partition in the order in which the updates were made. The new Change Feed Processor Library abstracts the existing Change Feed API to facilitate the distribution of change feed event processing across multiple consumers. This library provides a thread-safe, multiple-process, safe runtime environment with checkpoint and partition lease management for change feed operations.

The Change Feed Processor Library is available as a NuGet package for .NET development. The library makes actions like these easier:

  • Reading changes from a change feed across multiple partitions
  • Performing computational actions triggered by the change feed in parallel

To learn more:

Bezpłatne konto

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej