Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Interfejs API usługi Azure Cosmos DB obsługuje teraz bazę danych MongoDB w wersji 3.6

Data opublikowania: 27 listopada, 2019

Interfejs API usługi Azure Cosmos DB dla bazy danych MongoDB obsługuje teraz protokół przewodowy bazy danych MongoDB w wersji 6 i serwer w wersji 3.6. Wszystkie nowe konta aprowizowane przy użyciu witryny Azure Portal mogą być aprowizowane z serwerem w wersji 3.6. Istniejące konta będą nadal używać wersji 3.2 lub 3.4 (w zależności od konfiguracji) i będą w pełni obsługiwane. Nowe możliwości obejmują indeksy złożone, obsługę interfejsu API ChangeStream, tworzenie kolekcji niepodzielonych na fragmenty ze współdzieloną przepływnością bazy danych oraz ogólną dostępność etapów i operatorów potoku agregacji.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty