Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zmiana identyfikatorów GUID hostowania niestandardowego modelu mowy w usługach Azure Cognitive Services

Data opublikowania: 18 stycznia, 2019

1 kwietnia 2019 r. ulegną zmianie identyfikatory GUID zasobów i jednostka miary hostowania niestandardowego modelu mowy w usługach Azure Cognitive Services. Zmiana jednostki miary będzie mieć wpływ na nazwy. Nie wpłynie to na ceny.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian identyfikatorów GUID znajdują się w poniższej tabeli.

Stary identyfikator GUID zasobu

Nowy identyfikator GUID zasobu

Nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Nazwa regionu

Stara bezpośrednia jednostka miary

Nowa bezpośrednia jednostka miary

Stara jednostka miary EA

Nowa jednostka miary EA

Nazwa produktu

Stary opis numeru części firmy Microsoft

Nowy opis numeru części firmy Microsoft

29fc9ef8-9e60-44a0-9583-4814e7e2e9a6

10dcf5fa-5eb3-4f87-9cea-3f077a40de19

Usługi poznawcze

Mowa

Jednostka hostowania niestandardowego modelu mowy

Cały świat

1/dzień

1/godz.

1/dzień

100/godz.

Mowa — jednostki hostowania niestandardowego modelu mowy

Usługi rozpoznawania mowy platformy Azure-jednostki hostowania niestandardowego modelu mowy-1/dzień

Usługi rozpoznawania mowy platformy Azure-jednostki hostowania niestandardowego modelu mowy-100/godz.

  • Usługi platformy Azure AI
  • Services

Powiązane produkty