Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Następujące funkcje usług Azure Cognitive Services są teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Następujące funkcje usług Azure Cognitive Services są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Niestandardowy neuronowy model głosu

Niestandardowy neuronowy model głosu umożliwia tworzenie spersonalizowanych głosów imitujących ludzkie przy użyciu głębokich sieci neuronowych i własnej zawartości audio na potrzeby trenowania. Możliwe jest również tworzenie długiej zawartości audio z głosami cyfrowymi bardzo podobnymi do ludzkich.

Usługa Custom Speech z obsługą danych usługi Office 365

Usługa Custom Speech umożliwia optymalizowanie rozpoznawania mowy dzięki zindywidualizowanym modelom. Obecnie organizacje korzystające z usługi Office 365 mogą optymalizować dokładność rozpoznawania mowy pod kątem terminów specyficznych dla organizacji przez automatyczne generowanie modeli niestandardowych na podstawie danych usługi Office 365.

Usługa Text Analytics — analiza tonacji w wersji 3.0

W ramach usługi Text Analytics, czyli jednej z usług Azure Cognitive Services, publikowana jest najnowsza wersja funkcji analizy tonacji. Rozszerzona została lista języków, która obejmuje teraz język angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, koreański, chiński i japoński. 

Nowy model zapewnia następujące ulepszenia: 

  • Ulepszona dokładność — znacznie lepsze niż w poprzednich wersjach wykrywanie pozytywnej, neutralnej, negatywnej i mieszanej tonacji dokumentów tekstowych. 
  • Wynik tonacji na poziomie dokumentu i zdania — wykrywanie tonacji zarówno dokumentu, jak i poszczególnych zdań. Jeśli dokument zawiera wiele zdań, wynik tonacji jest również przypisywany do każdego zdania. 
  • Wynik i kategoria tonacji — oprócz wyniku tonacji interfejs API zwraca teraz kategorie tonacji dla tekstu (pozytywne, negatywne, neutralne i mieszane). 
  • Ulepszone dane wyjściowe — analiza tonacji zwraca teraz informacje zarówno dla całego dokumentu tekstowego, jak i dla poszczególnych zdań. 

Usługa Text Analytics — rozszerzona obsługa typów jednostek w ramach punktu końcowego jednostek w wersji 3.0

Funkcja rozpoznawania jednostek znaku (NER, Named Entity Recognition) umożliwia identyfikację wystąpień jednostek, takich jak osoby, miejsca i organizacje, w dowolnym tekście w języku naturalnym bez struktury. Nowa wersja funkcji NER będzie obsługiwać ponad 100 typów jednostek znaku w 5 językach oraz ponad 20 typów jednostek znaku w 16 innych językach. 

Usługa Text Analytics — obsługa danych osobowych w ramach punktu końcowego jednostek w wersji 3.0

Z przyjemnością ogłaszamy również publiczną wersję zapoznawczą rozpoznawania danych osobowych w ramach funkcji NER usługi Text Analytics. Dzięki temu użytkownicy będą mogli teraz wykryć i wyodrębnić ponad 80 rodzajów danych osobowych w dokumentach tekstowych w języku angielskim.

Dowiedz się więcej o usługach Azure Cognitive Services

  • Usługi platformy Azure AI
  • Analiza tekstu
  • Features

Powiązane produkty