Pomiń nawigację

Usługa Azure Batch AI Training dla modeli uczenia głębokiego

piątek, 12 maja 2017

Wkrótce udostępnimy usługę Azure Batch AI Training, nowy dodatek do usługi Azure Batch przeznaczony dla naukowców zajmujących się danymi i badaczy sztucznej inteligencji oraz dla osób szkolących i testujących uczenie głębokie i inne modele AI. Użytkownicy określą swoje wymagania dla zadania oraz ścieżkę do modelu i danych, a usługa Batch zajmie się aprowizowaniem klastra i uruchamianiem zadań.

Usługa Batch AI Training będzie obsługiwać dowolną platformę nauczania w systemie Linux lub Windows łącznie z CNTK, TensorFlow, Chainer, Caffe i innymi. Usługa ta ułatwi uruchamianie czyszczenia hiperparametrów w celu optymalizacji modeli, skalowania klastra procesorów GPU w górę i w dół stosownie do potrzeb. Usługa Batch AI Training udostępni interfejs API Python do używania ze skryptami i notatnikami oraz zestaw SDK do automatyzacji.

Będziemy przyjmować nominacje na wczesnych użytkowników w celu uzyskania wcześniejszych opinii o spodziewanej wkrótce wersji zapoznawczej. Klienci mogą przejść do usługi AI Batch Training, aby utworzyć konto na potrzeby korzystania z wersji zapoznawczej.

Related feedback