W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Batch AI Training dla modeli uczenia głębokiego

Data opublikowania: 12 maja, 2017

Wkrótce udostępnimy usługę Azure Batch AI Training, nowy dodatek do usługi Azure Batch przeznaczony dla naukowców zajmujących się danymi i badaczy sztucznej inteligencji oraz dla osób szkolących i testujących uczenie głębokie i inne modele AI. Użytkownicy określą swoje wymagania dla zadania oraz ścieżkę do modelu i danych, a usługa Batch zajmie się aprowizowaniem klastra i uruchamianiem zadań.

Usługa Batch AI Training będzie obsługiwać dowolną platformę nauczania w systemie Linux lub Windows łącznie z CNTK, TensorFlow, Chainer, Caffe i innymi. Usługa ta ułatwi uruchamianie czyszczenia hiperparametrów w celu optymalizacji modeli, skalowania klastra procesorów GPU w górę i w dół stosownie do potrzeb. Usługa Batch AI Training udostępni interfejs API Python do używania ze skryptami i notatnikami oraz zestaw SDK do automatyzacji.

Będziemy przyjmować nominacje na wczesnych użytkowników w celu uzyskania wcześniejszych opinii o spodziewanej wkrótce wersji zapoznawczej. Klienci mogą przejść do usługi AI Batch Training, aby utworzyć konto na potrzeby korzystania z wersji zapoznawczej.

  • Features