Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Backup zapewnia teraz ochronę przed przypadkowym usunięciem udziałów plików platformy Azure

Data opublikowania: 27 maja, 2020

Aby zapewnić ochronę przed cyberatakami lub przypadkowym usunięciem, w usłudze Azure Backup dodano nową warstwę zabezpieczeń rozwiązania do zarządzania migawkami udziałów plików platformy Azure, która chroni przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem kopii zapasowych udziałów plików. Teraz nawet w przypadku usunięcia udziału plików przez złośliwego użytkownika zawartość i punkty odzyskiwania (migawki) udziału pliku zostaną zachowane przez skonfigurowany czas, co pozwala skutecznie i w pełni odzyskać źródłową zawartość oraz migawki bez utraty danych.

Konfigurując ochronę udziału plików w usłudze Azure Backup, można włączyć funkcję nietrwałego usuwania na poziomie konta magazynu z okresem przechowywania wynoszącym 14 dni. Można również zmienić ustawienie okresu przechowywania zgodnie z wymaganiami. To ustawienie określa przedział czasu na odzyskanie zawartości i migawek udziału plików po niezamierzonej operacji usunięcia. Punkty odzyskiwania są w tym okresie zachowywane, a po cofnięciu usunięcia udziału plików operacje kopii zapasowej będą znów pomyślnie wykonywane, bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.

Zobacz listę obsługiwanych regionów.

Dowiedz się więcej

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty