Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Ogólna dostępność: Azure Automation — rozszerzenie hybrydowego procesu roboczego elementu runbook

Data opublikowania: 05 grudnia, 2022

Usługa Azure Automation udostępnia ujednoliconą platformę do wykonywania skryptów udostępnianych przez klienta w celu zarządzania obciążeniami platformy Azure, z obsługą usługi Arc i wielochmurowych. Hybrydowy proces roboczy użytkownika umożliwia wykonywanie skryptów bezpośrednio na maszynach na potrzeby zarządzania obciążeniami gościa lub jako bramy dla środowisk, które nie są dostępne z platformy Azure. Usługa Azure Automation ogłasza ogólną dostępność rozszerzenia hybrydowego procesu roboczego użytkownika, które bazuje na strukturze rozszerzeń maszyny wirtualnej i zapewnia bezproblemowe oraz zintegrowane środowisko instalacji. Nie ma zależności od agenta usługi Log Analytics i obszaru roboczego usługi Log Analytics, a uwierzytelnianie przy użyciu tożsamości zarządzanych przypisanych przez system maszyny wirtualnej eliminuje konieczność zarządzania certyfikatami. Domyślnie oferuje również automatyczne uaktualnianie wersji pomocniczych i upraszcza zarządzanie na dużą skalę hybrydowymi procesami roboczymi za pomocą witryny Azure Portal, poleceń cmdlet programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, narzędzia Bicep, szablonów usługi ARM i interfejsu API REST.

Uwaga: Hybrydowy proces roboczy elementu runbook oparty na rozszerzeniu obsługuje tylko typ hybrydowego procesu roboczego użytkownika i nie obejmuje hybrydowego procesu roboczego systemu wymaganego dla usługi Azure Automation Update Management. Jest on obsługiwany w przypadku maszyn wirtualnych platformy Azure z systemami Windows i Linux oraz serwerów z obsługą usługi Azure Arc. Jest też dostępny dla maszyn wirtualnych VMware vSphere z obsługą usługi Azure Arc w wersji zapoznawczej.

 

Wezwanie do działania

  • Przeprowadź migrację istniejących hybrydowych procesów roboczych użytkowników opartych na agentach do procesów roboczych opartych na rozszerzeniach, ponieważ oba typy mogą współistnieć na tej samej maszynie. Gdy masz pewność, że korzystasz z hybrydowego procesu roboczego opartego na rozszerzeniu, możesz usunąć proces roboczy oparty na agencie.
  • Uaktualnij rozszerzenie hybrydowego procesu roboczego do najnowszej wersji, jeśli zostało zainstalowane rozszerzenie hybrydowego procesu roboczego w publicznej wersji zapoznawczej. Ponieważ jest to uaktualnienie wersji głównej z zapoznawczej do ogólnie dostępnej, musi być zarządzane ręcznie.
  • Dodaj więcej maszyn jako hybrydowe procesy robocze elementu runbook oparte na rozszerzeniach i zarządzaj obciążeniami hybrydowymi oraz wielochmurowymi przy użyciu jednej usługi orkiestracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do bloga

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, napisz na forum pytań i odpowiedzi usługi Azure Automation.

  • Management