Przejdź do głównej zawartości

Wiosną 2016 r. nastąpi przekierowanie z klasycznego portalu usługi Azure Automation do nowej witryny Azure Portal

Data opublikowania: 24 lutego, 2016

AKTUALIZACJA z15 marca 2016 r.:  Przełożono przekierowanie użytkowników usługi Azure Automation z klasycznej witryny Azure Portal do nowego portalu.  Zespół usługi Automation ogłosi nowy termin, gdy zostanie ustalona nowa oficjalna data dla tej zmiany.  ORYGINALNY WPIS: Klasyczna witryna Azure Portal usługi Azure Automation zostanie wycofana na początku marca 2016 r. Po tym dniu w przypadku próby uzyskania dostępu do usługi Automation w portalu klasycznym nastąpi przekierowanie do nowej witryny Azure Portal (https://www.portal.azure.com/).  Ta zmiana dotyczy tylko publicznej chmury platformy Azure. Obecnie nie zostanie ona zastosowana do chmury Azure Government ani chmury platformy Azure w Chinach. Wszystkie konta i zasoby usługi Azure Automation są dostępne w nowej witrynie Azure Portal, a wszystkie zaplanowane zadania będą nadal działać bez żadnych modyfikacji. W nowej witrynie Azure Portal można wykonywać te same zadania co w portalu klasycznym i wiele innych. Oprócz zasobów i funkcji, które istniały w portalu klasycznym, masz również dostęp do wielu nowych funkcji, które były niedostępne, w tym:

W nowej witrynie Azure Portal można uzyskać dostęp do usługi Automation, przechodząc do pozycji Przeglądaj > Konta usługi Automation. BrowseAutomationAccounts Po wybraniu konta usługi Automation można wyświetlić wszystkie dostępne zasoby w górnej części bloku konta. AccountDashboardOverview Więcej informacji na temat usługi Automation można znaleźć w dokumentacji usługi Azure Automation. Zasoby dodatkowe:

  • Services