W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Arc dla serwerów w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Setki milionów zasobów platformy Azure są organizowane, zarządzane i zabezpieczane codziennie przez klientów korzystających z usługi Azure Resource Manager. Usługa Azure Resource Manager to płaszczyzna kontroli na platformie Azure, która zapewnia niezawodne możliwości wdrażania, zarządzania i nadzoru za pomocą powłoki platformy Azure, witryny Azure Portal, interfejsu API, kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) i usługi Azure Policy dla wszystkich zasobów platformy Azure. 

Usługa Azure Arc zapewnia szereg korzyści dla klientów, w tym następujące:

  • Organizacja i spis zasobów serwerów z systemami Windows i Linux, klastrów Kubernetes oraz usług platformy Azure za pomocą ujednoliconego widoku w witrynie Azure Portal i interfejsie API
  • Uniwersalny nadzór nad zasobami klientów za pośrednictwem usługi Azure Policy
  • Standaryzowana kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) w systemach i różnych typach zasobów
  • Umożliwienie właścicielom aplikacji stosowania i inspekcji swoich aplikacji w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności
  • Możliwość mierzenia i korygowania zgodności w dużej skali i dla poszczególnych aplikacji, serwerów lub klastrów

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę usługi Azure Arc i stronę dokumentacji oraz przeczytaj blog Ignite Day 1 Julii White. 

  • Azure Arc
  • Management

Powiązane produkty