Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Baza danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala z obsługą usługi Azure Arc teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 22 września, 2020

Baza danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala z obsługą usługi Azure Arc jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w ramach usług danych z obsługą usługi Azure Arc, zapewniając elastyczne skalowanie, automatyzację i ujednolicone środowisko zarządzania hybrydowego dla obciążeń danych usługi Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala działających w dowolnej infrastrukturze z bezpośrednim połączeniem z chmurą lub bez niego.

Baza danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala z obsługą usługi Azure Arc to ta sama technologia, która jest dostępna na platformie Azure jako opcja wdrażania usługi PaaS i rozszerza granice usługi Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala do dowolnej infrastruktury poza platformę Microsoft Azure. Baza danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala z obsługą usługi Azure Arc może być wdrażana i zarządzana lokalnie, na urządzeniach brzegowych lub w środowiskach obejmujących wiele chmur przy użyciu platformy Kubernetes i wybranej infrastruktury.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure Arc
  • Features
  • Open Source