Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa funkcji GitHub Actions w usłudze Azure App Service jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 29 kwietnia, 2020

Funkcja GitHub Actions jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej jako opcja dla ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w centrum wdrażania usługi App Service. Wybranie tej opcji spowoduje umieszczenie w repozytorium kompletnego pliku przepływu pracy, który będzie kompilować i wdrażać aplikację w aplikacji internetowej dla każdego nowego zatwierdzenia w wybranej gałęzi. Pozwala to zaoszczędzić znaczącą ilość czasu przy pierwszym użyciu funkcji GitHub Actions. Dodatkowo można zawsze dostosować ten plik przepływu pracy w miarę rozwoju potrzeb i zapoznawania się z funkcją GitHub Actions.

Aby rozpocząć, zobacz ten klip wideo i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • App Service
  • Features

Powiązane produkty