Zmiana identyfikatorów GUID zasobu planów usługi Azure App Service w warstwie Podstawowa, Standardowa i Premium w wersji 2

Data opublikowania: 18 maja, 2019

1 lipca 2019 r. zmienią się niektóre identyfikatory GUID zasobu (identyfikatory mierników) planów usługi Azure App Service w warstwie Podstawowa, Standardowa i Premium w wersji 2 z powodu podziału globalnych identyfikatorów GUID zasobów na regionalne identyfikatory GUID zasobów. Ta zmiana nie wpłynie na ceny, ale będzie konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na nazwach mierników i identyfikatorach GUID zasobów przed 1 lipca 2019 r.

Poniższa tabela zawiera identyfikatory GUID zasobów, które ulegną zmianie.

Nazwa usługi (kategoria miernika)

Typ (podkategoria miernika)

Zasób (nazwa miernika)

Poprzedni region (region miernika)

Nowy region (region miernika)

Poprzednia nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Nowa nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Stary opis materiału

Nowy opis materiału

Stary identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Nowy identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Wschodni region Azji i Pacyfiku

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

044f0181-4d2a-43db-aa05-438dc7bc5225

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

ad556eb4-fb69-47a4-9340-219e812bb8ad

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Europa Północna

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Europa Północna

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Europa Północna

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

5425cce3-3b1a-4a5b-b9b7-9da33dad70e6

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Europa Zachodnia

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Europa Zachodnia

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Europa Zachodnia

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

6be9cfbc-0cc5-4539-9f21-407a0ab7ff47

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Środkowe stany USA

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

4e70a96d-eb91-4681-9a1d-440758942f6e

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-US DoD

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

32f5bbfb-45da-4c79-b978-78dc6a9bbf88

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Wschodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Wschodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Wschodnie stany USA

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

04dcaa2c-7ea3-4135-8f99-d6b7c1b6a30e

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Wschodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Wschodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Wschodnie stany USA 2

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

e410bffa-0ab7-4d93-a911-9ba8e0002794

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Północno-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Północno-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Pólnocno-środkowe stany USA

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

764a0f51-7248-4be0-bd12-83042626f085

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Południowo-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Południowo-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Południowo-środkowe stany USA

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

c43b35da-7544-4434-a0ef-c208fbc3b23a

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Zachodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Zachodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Zachodnie stany USA

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

a45b0890-46f9-45ab-a200-d02588808440

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Zachodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Zachodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Zachodnie stany USA 2

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

a76e96f9-6d5d-4bd5-8e72-c8795a3d65a5

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B1

 

Zachodnio-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1 — Zachodnio-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.-Zachodnio-środkowe stany USA

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

a248921e-03ad-4acb-a6da-0bdd7131516b

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Wschodni region Azji i Pacyfiku

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

f3896c18-5e1b-4aff-af77-e35bcd13cdf7

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

596cc714-98ad-42af-ba80-77dd66cad37a

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Europa Północna

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Europa Północna

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Europa Północna

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

c83c8136-71cf-47f1-bcf7-054bc0843042

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Europa Zachodnia

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Europa Zachodnia

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Europa Zachodnia

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

a58b8c78-d14e-4ade-898a-4e65a8fde351

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Środkowe stany USA

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

580cf4ef-07b6-422b-9d24-34072551cce3

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-US DoD

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

6099447f-6b59-4551-8484-0a4ddeb5ffaa

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Wschodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Wschodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Wschodnie stany USA

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

77ea06c8-7275-4984-8946-c1ae134e4329

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Wschodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Wschodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Wschodnie stany USA 2

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

ded069b3-ed61-48a1-b2e2-4a56291a2f55

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Północno-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Północno-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Północno-środkowe stany USA

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

53a38005-b6b0-4b6a-901c-c576db9e7c67

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Południowo-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Południowo-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Południowo-środkowe stany USA

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

726426e5-5657-4f9f-99f6-ee2648d2e35a

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Zachodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Zachodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Zachodnie stany USA

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

c9f0457f-074e-4acc-9c56-ca8f17c357a1

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Zachodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Zachodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Zachodnie stany USA 2

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

14f8ecb8-b632-447b-918d-94459c64412c

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B2

 

Zachodnio-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2 — Zachodnio-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.-Zachodnio-środkowe stany USA

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

3914fe44-591c-48db-82af-52249fa0ee0f

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Wschodni region Azji i Pacyfiku

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

47854baa-66e8-447a-afba-a061e7b24ed0

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

69b90e62-c1d4-4d66-a51a-590a61d2214e

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Europa Północna

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Europa Północna

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Europa Północna

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

2b9c768d-d592-489e-8446-04a80e719062

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Europa Zachodnia

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Europa Zachodnia

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Europa Zachodnia

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

d9d7c4aa-6856-497e-a464-a5666c874494

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Środkowe stany USA

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

bea369a1-1e64-47cd-9636-1c0ae31bcf97

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-US DoD

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

6ae7edcd-0d97-4748-b79d-19cf7af30740

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Wschodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Wschodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Wschodnie stany USA

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

c24cfaf3-bc0c-4199-a440-cdc3ecf41d61

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Wschodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Wschodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Wschodnie stany USA 2

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

9696c30d-edee-4e4b-9366-2513acae665d

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Północno-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Północno-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Północno-środkowe stany USA

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

70bc5816-b4a2-4a15-9fce-c766d77f69d3

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Południowo-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Południowo-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Południowo-środkowe stany USA

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

312d7582-85d7-44e9-9f63-801df5cf1f53

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Zachodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Zachodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Zachodnie stany USA

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

13aaee10-42d9-42e0-bf62-5725d6bd9f08

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Zachodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Zachodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Zachodnie stany USA 2

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

90407116-12ab-4264-8368-77f002a19307

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa

B3

 

Zachodnio-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3 — Zachodnio-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.-Zachodnio-środkowe stany USA

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

730b68e7-f61b-4885-bafb-8c2090a01dc9

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B1

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B1 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B1-10 godz.-US DoD

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

e68ef509-59f6-414e-a218-590e6dca56da

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B1

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B1 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B1-10 godz.-US Gov

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

be264106-b74b-4cd3-ba39-20e910a49e88

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B1

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B1 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B1-10 godz.-US Gov AZ

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

ea35c8ba-fbfa-49b4-9869-cfb211f29298

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B1

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B1

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B1 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B1-10 godz.-US Gov TX

ba302f7a-078b-4141-a636-a76315ba44ce

291cac24-995c-4044-bca6-7d88a751d71b

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B2-10 godz.-US DoD

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

1ffe87b1-f41d-4842-9296-dd8b6bd52018

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B2-10 godz.-US Gov

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

f138d0f8-9937-49b6-b12a-77bad166cc89

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B2-10 godz.-US Gov AZ

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

bb92a688-aa14-4689-923f-a25a72d4d8d5

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B2

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B2-10 godz.-US Gov TX

4f1fa8fe-ffed-48fa-9969-26a150775b60

a57ea128-8d11-404d-9d64-bb514cd4156e

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B3

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B3 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B3-10 godz.-US DoD

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

3ca8927c-1a7d-4662-9cf4-b45b6f10f1aa

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B3

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B3 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B3-10 godz.-US Gov

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

2d6a938b-e2d0-48f3-b806-58f3bb15c24b

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B3

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B3 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B3-10 godz.-US Gov AZ

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

681e6079-8fe3-4828-ad84-a0e8cace4ff7

Azure App Service

Plan w warstwie Podstawowa — Linux

B3

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — B3

Azure App Service — plan w warstwie Podstawowa — Linux — B3 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-B3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Podstawowa-Linux-B3-10 godz.-US Gov TX

7ce53686-7c67-470b-ae6f-3996cbb02fbb

dc886151-1d86-4d22-a7da-0be534795c57

Azure App Service

Plan izolowany

I1

Rząd USA

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — I1 — US Gov

Azure App Service — plan izolowany — I1 — US DoD

Az App Service plan izolowany-I1-100 godz.-US Gov

Az App Service plan izolowany-I1-100 godz.-US DoD

5374a1bf-cfb0-4a6c-a564-7bf92fbd0813

321000c6-3489-4a0e-add7-28a5c3119507

Azure App Service

Plan izolowany

I2

Rząd USA

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — I2 — US Gov

Azure App Service — plan izolowany — I2 — US DoD

Az App Service plan izolowany-I2-100 godz.-US Gov

Az App Service plan izolowany-I2-100 godz.-US DoD

56ea4d3b-71d2-448b-8e97-dce1ae9dae02

771e735e-4a85-4782-917c-479dda045fba

Azure App Service

Plan izolowany

I3

Rząd USA

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — I3 — US Gov

Azure App Service — plan izolowany — I3 — US DoD

Az App Service plan izolowany-I3-10 godz.-US Gov

Az App Service plan izolowany-I3-10 godz.-US DoD

8ddcc6d2-f761-4d71-bd3f-c86c27a7d51d

febcb41a-6bc0-45f2-a8f3-25068afef753

Azure App Service

Plan izolowany

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rząd USA

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — podatek od czynności cywilnoprawnych — US Gov

Azure App Service — plan izolowany — podatek od czynności cywilnoprawnych — US DoD

Az App Service plan izolowany-podatek od czynności cywilnoprawnych-10 godz.-US Gov

Az App Service plan izolowany-podatek od czynności cywilnoprawnych-10 godz.-US DoD

51cd7872-2240-424d-82dd-cefe60f117a5

020e60d6-b58f-4ec6-8edb-efebc7c1fa5b

Azure App Service

Plan izolowany — Linux

I1

 

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — I1

Azure App Service — plan izolowany — Linux — I1 — US DoD

Az App Service plan izolowany-I1-100 godz.

Az App Service plan izolowany-Linux-I1-10 godz.-US DoD

abe6300e-7c8c-4fee-80fb-0478a3fe7058

42913e2a-7562-4fca-9936-9b7aba8d6d9a

Azure App Service

Plan izolowany — Linux

I2

 

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — I2

Azure App Service — plan izolowany — Linux — I2 — US DoD

Az App Service plan izolowany-I2-100 godz.

Az App Service plan izolowany-Linux-I2-10 godz.-US DoD

7fc75107-f6f4-4e0a-9ffc-5b769eb05cc9

7d35cd76-4c44-4946-8e71-9cd393cd972f

Azure App Service

Plan izolowany — Linux

I3

 

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — I3

Azure App Service — plan izolowany — Linux — I3 — US DoD

Az App Service plan izolowany-I3-10 godz.

Az App Service plan izolowany-Linux-I3-10 godz.-US DoD

f8b63368-1cf9-4d27-8006-cd31a0fc0748

31909460-8e7c-4fc3-b557-5810b511874d

Azure App Service

Plan izolowany — Linux

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

US DoD

Azure App Service — plan izolowany — podatek od czynności cywilnoprawnych

Azure App Service — plan izolowany — Linux — podatek od czynności cywilnoprawnych — US DoD

Az App Service plan izolowany-podatek od czynności cywilnoprawnych-10 godz.

Az App Service plan izolowany-Linux-podatek od czynności cywilnoprawnych-10 godz.-US DoD

420ca07c-1ea8-409f-8805-3f7cc1a53a30

ed475612-035d-48bd-9f19-166ed0d1e0c0

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P1 v2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.-US DoD

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

48000ac0-2a59-4914-8f6e-868dcfb205a4

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P1 v2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.-US Gov

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

8dcf2a88-864c-46d6-a55d-beef4597a8f5

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P1 v2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.-US Gov AZ

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

cf7e23c5-00ef-4082-8ba2-711964e470eb

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P1 v2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.-US Gov TX

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

8c9b8d2b-6f18-4fc0-82ee-20c431172eb3

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P2 v2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.-US DoD

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

a33b801c-b641-4e78-8120-5ddcb2bc3515

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P2 v2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.-US Gov

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

ed35b523-934a-4de3-8660-29d41008b3e9

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P2 v2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.-US Gov AZ

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

9c90c346-19bc-42eb-876d-e9218adf3b16

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P2 v2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.-US Gov TX

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

f3edee35-ab82-4166-8ce6-8f6d07a5411e

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P3 v2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.-US DoD

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

71ea748a-f609-4e33-bdc3-d8da8c6c876e

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P3 v2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.-US Gov

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

f4c24035-f879-4d8b-a669-384a17b78e4b

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P3 v2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.-US Gov AZ

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

66e42870-1d8d-4a10-9de0-6769a4269d8e

Azure App Service

Plan w warstwie Premium, wersja 2

P3 v2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.-US Gov TX

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

52a4fe54-3c13-45c6-a78a-4cb036e12b70

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P1 v2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P1 v2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P1-10 godz.-US DoD

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

a5aa6c84-d2fc-4d9b-8191-bf4899c0fa6d

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P1 v2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P1 v2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P1-10 godz.-US Gov

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

39b80b93-91da-4040-99d8-7c75d7fbd81e

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P1 v2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P1 v2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P1-10 godz.-US Gov AZ

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

694f9abd-b953-4c0a-be45-fc6defc6e82a

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P1 v2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P1 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P1 v2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P1-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P1-10 godz.-US Gov TX

83284d5a-5463-418d-b9b5-3e36cba58bab

ba06e9fc-9dbc-4476-badc-3e7aac31ab29

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P2 v2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P2 v2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P2-10 godz.-US DoD

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

4694b20e-3894-450c-985d-8f4a0851d88d

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P2 v2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P2 v2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P2-10 godz.-US Gov

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

4711bc2a-e647-4cc6-a4b3-6ef41d761334

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P2 v2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P2 v2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P2-10 godz.-US Gov AZ

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

59b32556-9d78-41db-b86a-13e5829e92c6

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P2 v2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P2 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P2 v2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P2-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P2-10 godz.-US Gov TX

a66bdb23-dca3-4a16-8994-deda92cd8e72

e30a7946-64c3-471e-994f-42fb0733900c

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P3 v2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P3 v2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P3-10 godz.-US DoD

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

0d52031e-b06d-471c-bdd8-10fcfaeec456

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P3 v2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P3 v2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P3-10 godz.-US Gov

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

e6e4ed0f-2f15-40f6-85b5-9d33437643a4

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P3 v2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P3 v2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P3-10 godz.-US Gov AZ

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

63cf104f-66a0-41c9-922c-9b44db43e51a

Azure App Service

Plan w warstwie Premium w wersji 2 — Linux

P3 v2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — P3 v2

Azure App Service — plan w warstwie Premium, wersja 2 — Linux — P3 v2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-P3-10 godz.

Az App Service plan w warstwie Premium wersja 2-Linux-P3-10 godz.-US Gov TX

19eb0ed8-f612-4fef-ab8d-5a6ab46ec2d2

d3ed7191-912c-48fa-872e-642b719caa44

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Wschodni region Azji i Pacyfiku

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

da41b921-cd7e-47fc-9fbc-00424e1a6094

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

3a6f2515-1686-46c9-8019-0fd27f9810db

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Europa Północna

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Europa Północna

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Europa Północna

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

4c52ff67-eadb-4a80-b079-21b44c625791

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Europa Zachodnia

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Europa Zachodnia

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Europa Zachodnia

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

a125e71f-19af-4727-995a-e8fd30014a9e

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Środkowe stany USA

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

a08485c3-2514-4e0d-97c2-fcdf9d7483e4

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-US DoD

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

36889c48-6b47-43c1-8a69-7c9c686a2456

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Wschodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Wschodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Wschodnie stany USA

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

43a227ce-851c-4cef-95b7-38ca4d151798

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Wschodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Wschodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Wschodnie stany USA 2

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

a3882b25-f176-4e2e-8488-4f88a2789fbf

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Północno-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Północno-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Północno-środkowe stany USA

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

bced00dd-c665-4917-9d2f-f22704a6063d

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Południowo-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Południowo-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Południowo-środkowe stany USA

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

fab7f9d2-3a4c-4d17-9a4e-1a362ec4ea01

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Zachodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Zachodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Zachodnie stany USA

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

72dfe5ae-21d4-43d9-a2b6-decd5474350c

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Zachodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Zachodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Zachodnie stany USA 2

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

5d3cc251-32e6-41e3-af9e-f8c4bdab43a2

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S1

 

Zachodnio-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1 — Zachodnio-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.-Zachodnio-środkowe stany USA

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

409b521d-ac87-4e06-9fc0-52d230011755

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Wschodni region Azji i Pacyfiku

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

5e67e100-eda3-4d7b-b261-71051aee15ac

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

4adff0df-e011-4d3c-9fec-ffb238c80fa4

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Europa Północna

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Europa Północna

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Europa Północna

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

822c8f7a-b820-44d6-86f2-777b4a0be201

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Europa Zachodnia

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Europa Zachodnia

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Europa Zachodnia

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

dbccd004-ce47-444e-8535-7cedd569c379

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Środkowe stany USA

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

245b4bd0-5dd2-4bba-8621-1f2517511ea2

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-US DoD

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

a0f10adb-c528-4420-9da7-7711baab2852

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Wschodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Wschodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Wschodnie stany USA

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

5fc15e66-f944-451a-ad6a-219401be0e03

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Wschodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Wschodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Wschodnie stany USA 2

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

124957d0-dea8-448c-bcf1-67945f440606

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Północno-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Północno-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Północno-środkowe stany USA

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

e4754ee0-c570-4221-a9b5-fa682c1c767e

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Południowo-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Południowo-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Południowo-środkowe stany USA

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

a627f7a1-d69e-4241-a56c-71f4937d98d0

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Zachodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Zachodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Zachodnie stany USA

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

6d97bf3e-4db7-492b-aceb-32aa88c3768b

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Zachodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Zachodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Zachodnie stany USA 2

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

486be609-3a32-4021-a1ad-2d3cde47a3c9

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S2

 

Zachodnio-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2 — Zachodnio-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.-Zachodnio-środkowe stany USA

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

3e2c82b1-387f-4b45-be09-e55d053e0a5b

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Wschodni region Azji i Pacyfiku

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

09735afa-bf6a-4f65-abbf-79ed8acd1fbe

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

ee530286-f529-4f03-9912-1a225c4b8e43

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Europa Północna

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Europa Północna

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Europa Północna

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

f3cc3fbf-9e68-4d83-86ab-9d6b1bd6a106

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Europa Zachodnia

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Europa Zachodnia

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Europa Zachodnia

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

2b395ae0-99aa-42e4-8bda-d824df74ba37

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Środkowe stany USA

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

4cac8cfb-39c0-45c0-8db0-72bf25d5ef21

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-US DoD

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

6d9c8943-ea7e-4011-be7f-7737514be4b8

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Wschodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Wschodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Wschodnie stany USA

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

78af9618-8c9d-45a4-a497-f0270d335c0a

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Wschodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Wschodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Wschodnie stany USA 2

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

5a87c473-8c29-4e1a-a176-419f4fef9ae9

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Północno-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Północno-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Północno-środkowe stany USA

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

dfee3ddc-db18-45c3-a67a-5b9967f8e6e5

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Południowo-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Południowo-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Południowo-środkowe stany USA

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

cf802ca0-f3a4-4676-b866-5c3cde6b89f5

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Zachodnie stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Zachodnie stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Zachodnie stany USA

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

cf838bbe-e364-4e9a-affa-f723ee77da34

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Zachodnie stany USA 2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Zachodnie stany USA 2

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Zachodnie stany USA 2

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

36684306-49d9-4b2c-a052-a59549230e91

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa

S3

 

Zachodnio-środkowe stany USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3 — Zachodnio-środkowe stany USA

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.-Zachodnio-środkowe stany USA

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

6ca3932d-5c07-4add-bcd4-7771041d2e81

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S1

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S1 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S1-10 godz.-US DoD

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

9a228e60-4ded-4b43-ae0a-6eb49ff8370e

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S1

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S1 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S1-10 godz.-US Gov

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

e3c4df42-ac3c-41da-b788-0b473017c068

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S1

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S1 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S1-10 godz.-US Gov AZ

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

86e47422-593e-47c0-80b6-04fa34a1aadc

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S1

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S1

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S1 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S1-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S1-10 godz.-US Gov TX

505db374-df8a-44df-9d8c-13c14b61dee1

aa2dcb1b-92ce-45a4-977b-82c1ae8d5ece

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S2

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S2 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S2-10 godz.-US DoD

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

b41a0288-faeb-4996-bbed-d8dd8d58d6cd

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S2

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S2 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S2-10 godz.-US Gov

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

991d8aff-ae21-49c1-bce9-5631ed4e4082

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S2

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S2 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S2-10 godz.-US Gov AZ

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

14cf42f7-d53e-4516-9ddf-86be1fdd16f4

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S2

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S2

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S2 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S2-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S2-10 godz.-US Gov TX

64d48263-32ab-4359-b05b-8626b0974e17

2738c3ec-faaa-4d8e-9f54-a8672df5d98d

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S3

 

US DoD

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S3 — US DoD

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S3-10 godz.-US DoD

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

47b0e925-adf0-4e8c-94b3-a34dbd07b96c

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S3

 

Rząd USA

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S3 — US Gov

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S3-10 godz.-US Gov

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

06219773-47d6-4afb-bb6c-722d24f8071b

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S3

 

US Gov AZ

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S3 — US Gov AZ

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S3-10 godz.-US Gov AZ

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

e686c1c3-1a30-4d28-8bb7-dd6e6f257331

Azure App Service

Plan w warstwie Standardowa — Linux

S3

 

US Gov TX

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — S3

Azure App Service — plan w warstwie Standardowa — Linux — S3 — US Gov TX

Az App Service plan w warstwie Standardowa-S3-100 godz.

Az App Service plan w warstwie Standardowa-Linux-S3-10 godz.-US Gov TX

7fadaaec-3afd-4afb-89a7-cdb1e3cb702b

6b64ce61-3c78-4f0b-9cc1-dfb01f77a5b2

  • App Service
  • Services

Powiązane produkty