Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure API Management z 24 października

Data opublikowania: 25 października, 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Azure API Management obejmuje następujące poprawki usterek, zmiany i nowe funkcje:

Kompleksowe śledzenie przy użyciu usługi Azure Application Insights. Do naszej integracji z usługą Application Insights dodaliśmy obsługę protokołu korelacji HTTP, aby umożliwić śledzenie żądań od klienta aż do zaplecza.

Bardziej przydatne wyrażenia. Typ System.Net.WebUtility zawierający użyteczne metody na potrzeby kodowania oraz dekodowania języka HTML i adresów URL został dodany do listy typów programu .NET Framework dostępnych w wyrażeniach zasad.

Szybsze wdrażanie konfiguracji. Zoptymalizowaliśmy wdrażanie z implementacji Git. Działa ono teraz od 3 do 5 razy szybciej.

Bardziej elastyczna walidacja tokenów JWT. W atrybucie separator elementu claim zasad validate-jwt można teraz używać wyrażeń.

Bardziej niezawodne śledzenie konsoli. Usunęliśmy usterkę uniemożliwiającą generowanie śladów w przypadku żądań napotykających zakresy zasad, które zawierają zasady set-variable używane do przechowywania obiektów IResponse.

Aktualizowanie rozpoczęliśmy 24 października 2018 r. Wystąpienia usług są uaktualniane w partiach. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty