Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure API Management z 8 listopada

Data opublikowania: 08 listopada, 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Azure API Management obejmuje następujące poprawki usterek, zmiany i nowe funkcje:

  • Bardziej niezawodne importowanie interfejsów API. Skonfigurowaliśmy operację importu jako asynchroniczną w witrynie Azure Portal oraz w wersji zapoznawczej z 2018-06-01 i w nowszych wersjach interfejsu API (trwa przygotowywanie dokumentacji). Pozwoli to wyeliminować błędy z powodu upłynięcia limitu czasu u klientów próbujących importować duże definicje interfejsów API.
  • Ulepszona obsługa grup usługi Azure AD. Zmieniliśmy sposób stosowania zapytań do usługi Azure Active Directory (Azure AD), dzięki czemu można teraz używać więcej niż 20 usługi Azure AD.
  • Lepsze środowisko logowania w portalu deweloperów. Poprawiliśmy obsługę przycisku logowania, aby zapobiec nadmiarowym przekierowaniom spowodowanym wieloma kliknięciami przycisku.

Aktualizowanie rozpoczęliśmy 8 listopada 2018 r. Aktualizacje są stosowane w partiach. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty