Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure API Management obsługuje teraz integrację z usługą Azure App Service

Data opublikowania: 05 lutego, 2020

Nowa funkcja usługi Azure API Management pozwala uwidocznić aplikacje wdrożone w usłudze Azure App Service na potrzeby zarządzania, ochrony i zabezpieczania interfejsów API. Teraz łatwiej jest publikować aplikacje w usłudze API Management z poziomu rozszerzenia App Service w witrynie Azure Portal.

Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji, przejdź do rozszerzenia App Service i wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz nowe lub istniejące wystąpienie usługi API Management, aby uwidocznić aplikację. 
  2. Zarządzaj interfejsami API — stosuj zasady, edytuj lub pobieraj plik specyfikacji OpenAPI, zmieniaj konfigurację interfejsu API lub nawiguj do wystąpienia usługi API Management. 

Dowiedz się więcej o usłudze Azure API Management.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty