Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzenie Azure API Management dla programu Visual Studio Code jest dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 28 czerwca, 2019

Nowe rozszerzenie Azure API Management dla programu Visual Studio Code jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Oferuje ono wydawcom interfejsu API nową powierzchnię do pracy z usługą API Management i jest przeznaczone dla klientów, którzy wolą zarządzać interfejsami API w kontekście znanych narzędzi programistycznych. 

Główne funkcje tego rozszerzenia to między innymi:

  • Tworzenie/usuwanie wystąpień usługi API Management
  • Tworzenie interfejsów API przez importowanie specyfikacji interfejsu OpenAPI
  • Edytowanie interfejsów API i operacji w formacie usługi Azure Resource Manager lub w formacie specyfikacji interfejsu OpenAPI
  • Edytowanie zasad w dowolnej skali
  • Kojarzenie interfejsów API z produktami
  • Testowanie interfejsów API przy użyciu klienta REST
  • Obsługa palety poleceń

W celu rozpoczęcia pracy z rozszerzeniem można je znaleźć tutaj.

Jeśli chcesz włączyć się do pracy nad tym rozszerzeniem, więcej szczegółów znajdziesz w repozytorium serwisu GitHub. 

  • API Management
  • Features
  • Services

Powiązane produkty