Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Narzędzie usługi Azure Analysis Services do autoskalowania jednostek QPU

Data opublikowania: 11 października, 2019

To narzędzie open-source w repozytorium Git usługi Analysis Services umożliwia automatyczne skalowanie z możliwością dostosowania wystąpień usługi AAS na podstawie użycia jednostek QPU. Za jego pomocą można zapewnić odpowiednią dostępność zasobów dla wystąpienia, automatycznie skalując warstwę w górę lub w dół oraz dodając lub usuwając repliki zapytań zgodnie z wymaganiami obciążenia.  Jej parametry pozwalają na pełne dostosowanie zachowania autoskalowania w celu zapewnienia działania wystąpienia w wymaganej warstwie i zakresach liczby replik. 

Skrypt wdrażania programu PowerShell posiada wewnętrzną dokumentację i nie wymaga dodatkowych objaśnień, a w pliku ReadMe.txt dostarczanym wraz ze skryptem opisano jego używanie oraz infrastrukturę.

  • Azure Analysis Services
  • Features

Powiązane produkty