TERAZ DOSTĘPNE

Azure Advisor: Nowe rekomendacje i ściślejsza integracja

Data opublikowania: 24 września, 2018

W usłudze Azure Advisor — Twoim spersonalizowanym przewodniku po najlepszych rozwiązaniach na platformie Azure — są teraz dostępne dodatkowe rekomendacje. Advisor to bezpłatna usługa, która pomaga optymalizować zasoby platformy Azure w celu zmniejszenia kosztów, zwiększenia wydajności, wzmocnienia zabezpieczeń i ulepszenia niezawodności.

Nowe rekomendacje podpowiedzą Ci, kiedy możesz zwiększyć wydajność dla usługi Azure SQL Data Warehouse przez utworzenie lub zaktualizowanie statystyk tabel i skorygowanie niesymetryczności danych w tabelach, lepiej chronić swoje dane przed przypadkowym usunięciem przez włączenie funkcji usuwania nietrwałego dla obiektów blob usługi Azure Storage, skorzystać z najnowszych funkcji zabezpieczeń przez migrację do programu Azure Resource Manager z kont usługi Azure Storage, a także uniknąć pojedynczych punktów awarii dzięki obwodom usługi Azure ExpressRoute podczas korzystania z komunikacji równorzędnej firmy Microsoft dla usługi Office 365. Udostępniliśmy także ściślejszą integrację między środowiskiem usługi Azure Virtual Machines w witrynie Azure Portal i usługą Advisor oraz zaczęliśmy wyświetlać rekomendacje usługi Advisor dotyczące kosztów w usłudze Azure Cost Management.

Dowiedz się więcej.

Przejrzyj rekomendacje usługi Advisor.

 

 

  • Azure Advisor
  • Services

Powiązane produkty