W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Alerty usługi Azure Advisor są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 września, 2019

Otrzymuj rekomendacje dotyczące najlepszych rozwiązań dla platformy Azure natychmiast po ich udostępnieniu za pomocą alertów usługi Azure Advisor konfigurowanych przez użytkownika — teraz dostępnych w wersji zapoznawczej. Alerty usługi Advisor umożliwiają szybkie i łatwe optymalizowanie zasobów platformy Azure. Ustaw alert dla kategorii rekomendacji (wysoka dostępność, wydajność lub koszty) i poziomu wpływu (wysoki, średni lub niski). Alert można też ustawić dla konkretnej rekomendacji, takiej jak określanie odpowiedniego rozmiaru, zamykanie nie w pełni wykorzystywanych maszyn wirtualnych, użycie zestawów dostępności do zwiększenia tolerancji błędów i innych.

Alerty konfiguruje się za pomocą grup akcji, które umożliwiają zmianę przeznaczenia dowolnych grup akcji już skonfigurowanych dla alertów usługi Azure Monitor lub Azure Service Health. Grupy akcji oferują szeroki zakres opcji powiadamiania — od wiadomości e-mail, wiadomości SMS i powiadomień push przez aplikację mobilną platformy Azure do elementów webhook, integracji z usługami ITSM i elementów runbook usługi Automation.

Alerty usługi Advisor ułatwiają także skonfigurowanie scenariuszy automatyzacji. Skieruj automatycznie nową rekomendację dotyczącą najlepszego rozwiązania dla platformy Azure do swojego systemu obsługi biletów lub elementu runbook i przypisz ją do właściwego zespołu w celu przeprowadzenia korygowania. W niektórych przypadkach alerty mogą ułatwić automatyczne wykonanie korygowania dla rekomendacji.

Aby rozpocząć pracę, utwórz alerty usługi Azure Advisor dla nowych rekomendacji.

Rozpoczęcie pracy z usługą Advisor w witrynie Azure Portal

Dowiedz się więcej na temat usługi Advisor

Przekazywanie opinii na temat usługi Advisor

  • Azure Advisor
  • Features
  • Services

Powiązane produkty