Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Warunki użytkowania usługi Azure AD są teraz dostępne

Data opublikowania: 21 września, 2018

Warunki użytkowania usługi Azure AD pozwalają organizacjom przedstawiać informacje użytkownikom końcowym w prosty sposób. Dzięki temu użytkownicy mogą zapoznać się z istotnymi zastrzeżeniami do wymagań prawnych lub wymagań dotyczących zgodności. Ta funkcja jest używana w odpowiedni sposób z dostępem warunkowym w usłudze Azure AD. Aby uzyskać wprowadzenie, zapoznaj się z naszą dokumentacją już dzisiaj! 

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features