Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL

Data opublikowania: 22 stycznia, 2020

Obsługa integracji usługi Azure Active Directory (Azure AD) z usługą Azure Database for MySQL jest teraz w wersji zapoznawczej. Dzięki tej nowej integracji możliwe jest bezpieczne logowanie się do bazy danych przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz zarządzanie poświadczeniami w centralnym miejscu. W celu zapewnienia spójnego zarządzania rolami zarządzaj dostępem do bazy danych przy użyciu grup usługi Active Directory. Zobacz więcej informacji.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database for MySQL

  • Azure Database for MySQL
  • Features

Powiązane produkty