Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL jest już dostępna

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Integracja usługi Azure Active Directory z usługą Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna. Korzystając z tej nowej integracji, można bezpiecznie logować się do bazy danych przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz zarządzać poświadczeniami w centralnej lokalizacji. Aby zapewnić spójne zarządzanie rolami, można zarządzać dostępem do bazy danych zarówno przy użyciu grup usługi Active Directory, jak i aplikacji usługi Active Directory.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją usługi.

  • Azure Database for MySQL
  • Features

Powiązane produkty