Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

W trakcie opracowywania — obsługa stref dostępności w usłudze AKS

Data opublikowania: 28 stycznia, 2019

Strefy dostępności to oferta wysokiej dostępności w ramach platformy Azure, która chroni aplikacje i dane przed awariami centrum danych. Klienci używający stref dostępności z usługą Azure Kubernetes Service (AKS) uzyskają większą niezawodność i odporność aplikacji działających w usłudze Kubernetes. 

Dowiedz się więcej o usłudze AKS.

Dowiedz się więcej o strefach dostępności.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features