Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność usługi Azure Event Grid w regionach US Gov platformy Azure

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Usługa Event Grid jest teraz ogólnie dostępna w regionach US Gov Texas, Arizona i Virginia na potrzeby obciążeń produkcyjnych. W regionach US Gov nie są jeszcze dostępne wszystkie źródła zdarzeń. Usługi są dodawane w sposób ciągły, ale obecnie dostępne są tylko zdarzenia tematów niestandardowych, usługi Azure Resource Manager, magazynu, usługi Event Hubs, usługi Service Bus oraz usługi IoT Hub. 

Aby rozpocząć, zapoznaj się z dokumentacją platformy Azure Government 

  • Event Grid
  • Features
  • Services

Powiązane produkty