Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza obsługi platform Azure Red Hat OpenShift 4.X i OpenShift 4.X w usłudze Azure Monitor dla kontenerów

Data opublikowania: 29 kwietnia, 2020

Usługa Azure Monitor dla kontenerów rozszerza teraz obsługę monitorowania dla klastrów usługi Kubernetes hostowanych na platformach Azure Red Hat OpenShift 4.x i OpenShift 4.x. Ta obsługa jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej.

Usługa Azure Monitor dla kontenerów na platformie Azure Red Hat OpenShift oferuje podobne możliwości jak monitorowanie w usłudze AKS, na przykład:

  • Widoczność wydajności zapewniana przez gromadzenie metryk pamięci i procesora z kontrolerów, węzłów oraz kontenerów dostępnych w usłudze Kubernetes.
  • Wizualizacja przy użyciu skoroszytów i w witrynie Azure Portal.
  • Wysyłanie alertów i wykonywanie zapytań dotyczących danych historycznych w celu rozwiązywania problemów.
  • Konfigurowanie metryk Prometheus.

Dowiedz się więcej.

Dołączanie klastra platformy Azure Red Hat OpenShift 4.X odbywa się za pomocą narzędzi Helm i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Dowiedz się więcej o dołączaniu platformy Azure Red Hat OpenShift 4.X.

Dołączanie klastra platformy OpenShift 4.X odbywa się również za pomocą narzędzi Helm i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Dowiedz się więcej o dołączaniu platformy OpenShift 4.X.

  • Azure Monitor
  • Services

Powiązane produkty