Application Insights: Synthetic data filtering and additional updates

23 kwietnia 2015

Now in Application Insights, synthetic data can be filtered out of request metrics. Application Insights differentiates telemetry collected from real end-users from telemetry originated by various synthetic sources. In addition, there is a new usage experience for ASP.NET applications. The ASP.NET Overview Lens in the Applications Insights portal has a new look to help you get a 360 degree view of the state of your application without scrolling. Also, a new calculation for Daily Active Users (DAU) has been added to the usage reports. More information on this update is available at Application Insights – Synthetic Data Filtering, New Usage Experience for ASP.NET, and Daily Active User Calculations – Apr 22. Visual Studio Application Insights is in preview.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej